Profilaktik qulluq

İstər yaşayış binası və ya ofis, və ya biznes mərkəzi olsun, profilaktik qulluq və baxış elektrik problemlərin, avadanlığın zədələnməsinin, işdə yubanmaların və məlumat itkilərinin qarşısının alınması vacib amillərdən birisidir.

Profilaktik qulluq problemlərin işə təsir etməkdən öncə aşkar edilməsinə, və qaydalara uyğun və vaxtı vaxtında təmirin həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

Siyasətimiz problemlərin baş vermədən öncə qarşısının alınmasıdır. Lazımi qayğı və müntəzəm texniki xidmət yubanmalardan, avadanlığa zərər dəyməkdən və məlumatlar itkisindən qaçmağa kömək edir.

 Biz aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

  •  Yoxlama və müayinə
  •  Cihazın xidmət olunmasının qiymətləndirməsi
  •  Texniki baxış
  •  Profilaktik tədbirlər
  •  Uzaqdan monitorinq

Bütün işlər birdəfəlik xidmət və ya texniki dəstək barədə müqavilə əsasında həyata keçirilə bilər.